parinya sriharat

ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Arts and culture (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)

ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ …

ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Arts and culture (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์) Read More »

วันที่ 22 มกราคม 2565 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมทำบุญให้ทานไฟ ณ วัดเสนาราม

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมทำบุญให้ทานไฟ ณ วัดเสนาราม

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมทำบุญให้ทานไฟ ณ วัดเสนาราม ว …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมทำบุญให้ทานไฟ ณ วัดเสนาราม Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประจำปี 2565

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำอาศรมวัฒ …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประจำปี 2565 Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานการออกแบบและบริหารจัดการนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานการออกแบบและบริหารจัดก …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานการออกแบบและบริหารจัดการนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564) Read More »

ขอเชิญร่วมบุญกุศลสร้างพระพุทธรูปและปรับปรุง “ลานธรรม” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงกา …

ขอเชิญร่วมบุญกุศลสร้างพระพุทธรูปและปรับปรุง “ลานธรรม” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงกา …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าขุดสำรวจทางโบราณคดี

อาศรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าขุดสำรวจทางโบรา …

อาศรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าขุดสำรวจทางโบราณคดี Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าต่อสำรวจพื้นก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าต่อสำรวจพื้นก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ฯ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าต่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าต่อสำรวจพื้นก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ฯ Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการทำความดีเข้าพรรษา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการทำความดีเข้าพรรษา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการทำความดีเข้าพรรษา อาศ …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการทำความดีเข้าพรรษา Read More »