อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกุศลสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิด และปรับปรุงภูมิทัศน์ “ลานธรรม” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ลานธรรมให้เป็นแหล่งรมณียสถาน เจริญสติปัญญา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ประสงค์ร่วมอนุโมทนาบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 020300850805 โดยแจ้งรายละเอียดและหลักฐานการโอนเงินมาที่ ID Line : @541fsjxe ทั้งนี้ผู้บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับหนังสือขอบคุณเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

ด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกระทำในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน มีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม… อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 2508 E-mail: cultural.wu@gmail.com