• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สืบสานงานประเพณีลอยกระทง

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง

  • ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และผลการประกวดขับกลอนบทหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

  • ร.ร.มานิตานุเคราะห์ และ ร.ร.ทุ่งสง คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดดนตรีไทยขิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ม.วลัยลักษณ์

  • มวล.จัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ สนองพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมภาษาไทย

  • “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๐