ติดต่อเรา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อเรา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพละศึกษา
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์/โทรสาร

0-7567-2508-10
0-7567-2507

E-mail

cultural.wu@gmail.com

 

Facebook Comments Box