วลัยลักษณ์ลอยกระทง
เสริมส่งประเพณี
สู่วิถีธรรมชาติ

ทำบุญทวดตุมปัง

บุญให้ทานไฟ

ทอดกฐินสามาคี
วัดชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box