อาศรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าขุดสำรวจทางโบราณคดี

อาศรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าขุดสำรวจทางโบราณคดี พื้นที่ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตโบราณสถานตุมปัง โดยได้รับประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ในการก่อสร้างปีงบประมาณ 2565

Facebook Comments Box