อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และมี พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และรองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมนิยุติกนิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้มีข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมในพิธีภายใต้โครงการมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งยอดเงินจากการทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเป็นเงิน 1,017,036.50 บาท