อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการทำความดีเข้าพรรษา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการทำความดีเข้าพรรษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันทำความดี ทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถ ตลอดช่วงระยะเวลาเข้าพรรษานี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 3 ก.ย. 2564 ณ วัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งด้วยในขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนต้องร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และมีผลกระทบต่อกิจที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการรับกิจนิมนต์ ทำวัตรเช้า วัตรเย็น หรือแม้กระทั่งการบิณฑบาตก็ต้องงดปฏิบัติไปสำหรับบางวัด

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ส่งเสริมให้ทุกคนมีเมตตากรุณาและรู้จักให้ทาน และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา พร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม