อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมทำบุญให้ทานไฟ ณ วัดเสนาราม

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมทำบุญให้ทานไฟ ณ วัดเสนาราม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ

ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ คือ การทำบุญถวายไฟและอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงที่มีอากาศหนาว โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนแล้วแต่ความสะดวกในการนัดหมาย ส่วนใหญ่จะปฏิบัติในช่วงเดือนยี่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เกิดความอบอุ่นในระหว่างฉันภัตตาหารด้วยวิธีก่อกองไฟ แล้วพุทธศาสนิกชนก็ปรุงอาหารและขนมถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณร ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ปรุงง่ายเป็นอาหารพื้นบ้านที่ยังร้อนอยู่ เช่น ข้าวต้ม ข้าวผัด ข้าวยำ ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวหลาม ไก่ทอด ชา กาแฟ น้ำเต้าหู้ และขนมพื้นบ้านภาคใต้ เช่น ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมโค ขนมพิมพ์ ขนมจาก และในปัจจุบันก็จะมีอาหารอื่น ๆ ที่สามารถปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็วด้วย เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา ลูกชิ้นทอด ขนมปังปิ้ง เป็นต้น เมื่อนำอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้ว หลังจากนั้นจึงแบ่งปันแก่ผู้เข้าร่วมพิธีไปรับประทาน โดยจะร่วมทำบุญกันตามศรัทธา พร้อมกับนำปัจจัยที่ได้ถวายให้วัดเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นับได้ว่าประเพณีทำบุญให้ทานไฟเป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การเสียสละและแบ่งปัน โดยใช้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยว สร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต