ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2565

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถตอบรับเข้าร่วมพิธีได้ที่ https://forms.gle/uHhsBmud4fdVUUkZ9 

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507