Home / parinya sriharat

parinya sriharat

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการรำโนรา ประจำปี ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงกา …

Read More »

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่ …

Read More »

งานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัด …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ”

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี ส …

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเช …

Read More »

ประกาศผลการประกวดเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลักษณ์&n …

Read More »