Home / parinya sriharat

parinya sriharat

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัด “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดก …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏ …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม …

Read More »

คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะทำงานโครงการออมส …

Read More »

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้ …

Read More »

ผลการคัดเลือกรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ รุ่นที่ ๑๓

  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาศรมวัฒนธร …

Read More »

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร”

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธ …

Read More »