parinya sriharat

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแหล่งเรี […]

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” Read More »

ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus “ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุม

ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus “ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ Read More »

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะแล

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” Read More »

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เยี่ย

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง Read More »

กองจัดการวารสาร Asian Journal of Arts and Culture ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองจัดการวารสาร Asian Journal of Arts and Culture ร่วมต

กองจัดการวารสาร Asian Journal of Arts and Culture ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Read More »

การวิเคราะห์การทรุดตัวของดินก่อนดำเนินการก่อสร้าง อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

การวิเคราะห์การทรุดตัวของดินก่อนดำเนินการก่อสร้าง อาคาร

การวิเคราะห์การทรุดตัวของดินก่อนดำเนินการก่อสร้าง อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี 2565

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม วลัยลักษณ์สงกรานต์สื

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี 2565 Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2565

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2565 Read More »

ขอเชิญส่งคลิปเข้าร่วมประกวดแข่งขัน การแสดงโนราในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน”

ขอเชิญส่งคลิปเข้าร่วมประกวด การแสดงโนราในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญส่งคลิปเข้าร่วมประกวดแข่งขัน การแสดงโนราในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน” Read More »