อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2565

วันนี้ (วันที่ 11 มีนาคม 2565) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2565 ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน
 

ทวดตุมปังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในแถบอำเภอท่าศาลาเชื่อว่า คอยปกปักษ์รักษาแหล่งโบราณสถานตุมปัง โดยปรากฏให้เห็นเป็นงูบองหลาหรืองูจงอางเผือกที่คอยรักษาโบราณสถานตุมปังไม่ให้ใครเข้ามาทำลาย ซึ่งเล่ากันว่าใครที่มาขโมยสิ่งของจากโบราณสถานตุมปังจะไม่สามารถหาทางออกจากโบราณสถานตุมปังได้ หรือถ้าเอาของออกจากโบราณสถานตุมปังไป ก็ต้องเอามากลับคืนไว้ที่เดิม เพราะจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เดือนร้อนกายเดือนร้อนใจ และต้องตั้งจิตอธิษฐานขอขมาทวดตุมปังจึงจะพ้นเคราะห์ ปัจจุบันนี้มีผู้คนเข้าไปกราบสักการบูชาทวดในโบราณสถานตุมปังกันอย่างต่อเนื่องและมีการบวงสรวงด้วยสิ่งต่างๆ เพื่อให้ทวดบันดาลให้สมปรารถนา เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็จะแก้บนดังกล่าว

โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญสมทบทุนพัฒนาโบราณสถานตุมปังเป็นจำนวน 9,845 บาท ขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ทวดตุมปัง จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแด่ความสุข ความเจริญตลอดไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเข้าชมโบราณสถานตุมปัง สามารถติดต่อได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075672508 หรือทางเพจ facebook: อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507