อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี 2565

วันนี้ (12 เม.ย. 2565) เวลา 13.30น. ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหารครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2565” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและรับพรอันมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย โดยมีคณะผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย มอบพวงมาลัยแสดงความเคารพและรับพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

และนอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน  2565 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เนื่องในงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี” ประจำปี 2565 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสมโชค นงค์นวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และนายสุวิทย์ แก้วกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี มอบของที่ระลึกผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน และชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  อีกด้วย  
 
“ในวาระดิถีปีใหม่ไทย สงกรานต์ ปี 2565 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งบุคคลอันเป็นที่รัก จงมีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนา ขอให้มีพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลกให้ได้ ขอให้รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวอวยพรในโอกาสนี้
 
 
 
ข่าว/ภาพ : ส่วนสื่อสารองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507