Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมศิลปะการรำมโนห์รา อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านปักษ์ใต้

อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์เผยผลการประกวดเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศร …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี ๒๕๖๒

ธนาคารออมสินร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทย …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร …

Read More »

งานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัด …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าศาลาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงาน วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๑ อนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) จัดงาน …

Read More »