Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

งานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัด …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าศาลาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วลัยลักษณ์บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดงาน วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๑ อนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) จัดงาน …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดสัมมนาวิชาการ “ติดตามตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง”

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโบรา …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน

ม.วลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัด โครงกา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดสงกรานต์ บุคลากร-นักศึกษาใส่ชุดไทยร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ดินแดนโบราณสถานตุมปัง (Ancient Land)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ดินแดนโบราณสถาน …

Read More »

ผลการประกวดเพลงลูกทุ่ง รางวัลถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทลูกทุ่งชาย  อายุ  ๑๖ – ๑๙ ปี …

Read More »

ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดการประกวดเพลงบอ …

Read More »