Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัด “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดก …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม …

Read More »

คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะทำงานโครงการออมส …

Read More »

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้ …

Read More »

ผลการคัดเลือกรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ รุ่นที่ ๑๓

  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาศรมวัฒนธร …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมศิลปะการรำมโนห์รา อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านปักษ์ใต้

อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอ …

Read More »