ข่าวเด่น

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประ …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์นัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขับเคลื่อนห้องนิทรรศการภายในอาคารฯ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์นัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์นัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขับเคลื่อนห้องนิทรรศการภายในอาคารฯ Read More »

พิจารณาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

พิจารณาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ …

พิจารณาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” Read More »

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) เผยแพร่แล้วในรูปแบบออนไลน์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ …

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) เผยแพร่แล้วในรูปแบบออนไลน์ Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จับมือหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดทำข้อมูลโบราณวัตถุที่ขุดพบในแหล่งโบราณสถานตุมปังด้วยวิธี 3D Laser Scanner

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จับมือหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเ …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จับมือหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดทำข้อมูลโบราณวัตถุที่ขุดพบในแหล่งโบราณสถานตุมปังด้วยวิธี 3D Laser Scanner Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอแจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอแจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว อาศร …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอแจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว Read More »

นักศึกษาจิตอาสา มวล. ทำความสะอาดพื้นที่จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ฯ​

นักศึกษาจิตอาสา มวล. ทำความสะอาดพื้นที่จัดงานวลัยลักษณ์ …

นักศึกษาจิตอาสา มวล. ทำความสะอาดพื้นที่จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ฯ​ Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พัฒนาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พัฒนาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศ …

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พัฒนาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำป …

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2564 Read More »