Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศผลการกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญส …

Read More »

ขอเชิญประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ดาวน์โหลด  ==> รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามร …

Read More »

ขอเชิญประกวดเขียนเรียงความและประกวดขับกลอนบทหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ดาวน์โหลด  ==> รายละเอียดเพิ่มเติม สอ …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2 อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ก …

Read More »

ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดการประกวดดนตรีไทย …

Read More »