Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรอบรมและฝึกรำมโนห์รา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

             &n …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ข …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕

ประเภทลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท …

Read More »

ขอเชิญร่วม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี ๒๕๖๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร …

Read More »

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ …

Read More »

ขอเชิญร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดขับร้องเพล …

Read More »

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา …

Read More »