Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏ …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม …

Read More »

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร”

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธ …

Read More »

ขอเชิญส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ”

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนคร …

Read More »

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการประกวดเพ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยา …

Read More »

ขอเชิญชม…มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอก …

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยา …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “การรำมโนห์รา”

Read More »