ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 “ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา รักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดแส็งแร็ง วัดสโมสร(วัดด่าน) และวัดเสนาราม

กำหนดการ

เวลา 09.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมกัน ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 09.15 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
– ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปยังวัดสโมสร
เวลา 10.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดสโมสร ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
– ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปยังวัดสโมสร
เวลา 11.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดเสนาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
เวลา 12.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม