อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓  ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีของไทยในการแสดงออกซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้า และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  โดยในปีนี้ได้มีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboy  ชมการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ วงดนตรี WU BAND และวงดนตรีสากล WMC การออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นบ้าน และขอเชิญร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยเข้ากับบรรยากาศลอยกระทง ตลอดจนร่วมรณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดและดาวโหลดใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐, ๐๘๐-๔๑๔๔๐๘๘
ติดต่อจำหน่ายสินค้า ๐๖๕-๑๐๒๘๙๓๙

Facebook Comments Box