อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๔ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.) ณ เวทีประกวด สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, เกียรติบัตร และ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (หรือสมัครด้วยตัวเองที่จุดรับรายงานตัว ณ เวทีการประกวด สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวด เวลา ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดประกวดเพลงร้องเรือเด็ก รางวัลถ้วยพระราชทานฯ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
Facebook Comments Box