parinya sriharat

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลั

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย” Read More »

ผจว.นครศรีธรรมราช ร่วมงานทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอ

ผจว.นครศรีธรรมราช ร่วมงานทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๕๙ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์”

  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุค

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์” Read More »

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙

  ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  กำหนดจัดการประ

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ Read More »

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ครั้งที่ ๒

  ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ Read More »

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

          ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลั

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

              ด้วยอา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ Read More »