เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดงานทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โบราณสถานตุมปัง เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง คุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม และกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถาน เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และภริยา และคณะมาเยี่ยมชมโบราณสถาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายถาวรรัตน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายณรงค์ แก้วนพรัตน์ ปลัดอำเภอท่าศาลาผู้แทนนายอำเภอท่าศาลา, พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน มณฑลทหารบกที๔๑ ผู้แทน พล.ต.ธีรณ์ฉัตร จินดาเงิน ผบ.มทบ.๔๑, พ.ต.อ.สำเริง ชูกะนันท์ ผกก.สภ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช, สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช, หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี, ธนาคารออมสิน สาขา ม.วลัยลักษณ์, คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ ตลอดถึงคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาร่วมทำบุญทวดตุมปังในครั้งนี้

การจัดทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๕๙ ได้จัดพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง ต่อจากนั้น พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทางพุทธศาสนา หลังจากเสร็จพิธีและถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๕ รูป ผู้เข้าร่วมก็ได้รับชมการแสดงชุด “ระบำตุมปัง” จากชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ทางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ระดมทุนเพื่อสมทบทุนสร้าง “หลาทวดตุมปัง” ซึ่งได้รับเงินบริจาคในครั้งนี้จำนวน ๑๘,๓๓๓ บาทถ้วน โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ระดมทุนมาตั้งปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน โดยมียอดรวมทั้งสิ้น ๘๙,๖๔๖.๗๘ บาท ในเบื้องต้นรูปแบบโครงสร้าง “หลาทวดตุมปัง” ประมาณการงบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หากท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “ทุนทำบุญโบราณสถานตุมปังและเนินอิฐ” บัญชีเลขที่ 020041431295 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10

ประมวลภาพ

Facebook Comments Box