• มวล.ร่วมกับชุมชนรายรอบมหา’ลัย จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐

  • ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

  • ผลการประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้”