• กิจกรรม “อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ” ชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น

  • ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ "เพลงบอก" ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประดู่หอม