ผลการตรวจประเมินหน่วยงาน

by parinya sriharat

 

 

 

ผลการตรวประเมินหน่วยงาน ผลการตรวจประเมินตนเอง
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 2/2561 self-audit ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 1/2562  self-audit ประจำเดือนมกราคม  2562
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 2/2562  self-audit ประจำเดือนมิถุนายน  2562
ผลการประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 1/2563 (อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน) self-audit ประจำเดือนมีนาคม 2563

 

Facebook Comments