SDG11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รถไฟฟ้า มวล. ระบบขนส่ง
ภายในมหาวิทยาลัยมุ่งสู่
Smart & Green University

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้ชื่อโครงการ รถไฟฟ้า มวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายในให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่ Smart & Green University

SDG11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับมอบรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อโครงการ รถไฟฟ้า มวล. จำนวน 18 คัน เปิดบริการใน 6 เส้นทาง ครอบคุลมพื้นที่ตั้งแต่โซนหอพักนักศึกษา กลุ่มอาคารเรียนรวม อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารวิชาการ อาคารบริหาร ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์อาหารช่อประดู่ สวนวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ตลอดจนเชื่อมต่อกับระบบขนส่งหน้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยได้เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่ Smart University และ Green University อีกด้วย ซึ่งรถไฟฟ้าที่จะนำมาใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานจากแสงอาทิตย์ควบคู่กันไป มีขนาด 14 ที่นั่ง วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 40-50 กม./ชม. ที่นั่งถูกออกแบบมาโดยมีขอบรับและที่ยึดเกาะอย่างมั่นคง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย อีกทั้งยังมีกันสาดคลุมรอบด้านไว้ใช้ในช่วงฝนตก (SDG 11.4.2 Promote sustainable commuting)

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีโรงจอดรถ จุดชาร์จแบตเตอรี่ สถานีย่อย/จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมทั้งการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้เข้าถึงอาคาร ปรับปรุงทางเดินฟุตบาทเชื่อมต่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใกล้สถานีจอดที่ใกล้ที่สุด ที่สำคัญมีการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะภายนอก เพื่อความสะดวกของนักศึกษาที่จะเดินทางไปยังสถานที่ภายนอกอีกด้วย

SDG11 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Facebook Comments Box