ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นที่ 1หนังสือ เลขระเบียน 11775-11887
ชั้นที่ 2หนังสือ เลขระเบียน 11888-11980
ชั้นที่ 3หนังสือ เลขระเบียน 11981-12016