ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1จานใบใหญ่8ใบ
2จานใบกลาง8ใบ
3จานใบเล็ก8ใบ
4ถ้วย8ใบ
5ชุดแก้วพร้อมฝาปิด12ชุด
6ชุดแก้วใส20ใบ
7แก้วน้ำ18ใบ
8ชุดจาน,ถ้วย,ช้อน1เซต
9ที่รองแก้ว1เซต