ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
41/1ช้อน, หลอดพลาสติก
41/2ชา กาแฟ โอวัลติน
41/3กระดาษทิชชู่
41/4ถุงพลาสติก/ถุงดำ