ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1คูลเลอร์น้ำร้อน1คูลเลอร์
2คูลเลอร์น้ำเย็น1คูลเลอร์
3ชุดน้ำชา 3ชุด
4ใบชา3กล่อง
5กาน้ำร้อน5กา
6กาแฟ2ขวด
7กล่องเครื่องปรุง1กล่อง
8ช้อนกาแฟ2กล่อง
9กาน้ำชา6กา
10กาน้ำเย็น1กา
11ชุดแก้วกาแฟ4ลัง
12ที่รองแก้ว1กล่อง
13แก้วน้ำ1ลัง