ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ช้อน หลอด กล่องพลาสติก
2ชา กาแฟ โอวัลติล
3กระดาษทิชชู่
4ถุงดำ ถุงพลาสติก