ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1กระบอกน้ำ แก้วน้ำ
2แก้วพลาสติก
3อุปกรณ์เครื่องครัว
4ถาด