ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวน หน่วยนับ
ชั้นบน
1ชุดหนังสือ7เล่ม
2ปราชญ์ชุมชนคนปักษ์ใต้ พ.ศ.256216เล่ม
3สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 17 ฉบับที่ 232เล่ม
4สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 16 ฉับที่ 23เล่ม
ชั้นล่าง
1การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 17 พ.ศ.256117เล่ม
2การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน คั้งที่ 13 พ.ศ.255710เล่ม
3ลึกซึ้งข้าถึงได้ พระราชวิจิตรปฏิภาณ6เล่ม
4สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี14 ฉบับที่ 23เล่ม
5สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์4เล่ม
6 วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ พ.ศ.25603เล่ม
7 ค่ายศาสนสัมพันธ์ พ.ศ.2560 2เล่ม
8กวีน้อยเมืองนคร ดั่งต้นกล้าที่กล้าแกร่ง3เล่ม
9การประกวดเพลงบอกเยวชนรางวัลโล่พระราชทาน ครั้งที่ 16 พ.ศ. 25612เล่ม
10การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 4 พ.ศ.25545เล่ม
11สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปี 10 ฉบับที่ 166เล่ม
12Walailak Journal of Science and Technology2เล่ม
13นครศรีธรรมราช ปี 46 ฉบับ 111เล่ม
14นครศรีธรรมราช ปี 47 ฉบับ 11เล่ม
15Change Managent การบริหารควา่มเปลี่ยนแปลง1เล่ม
16สารอาศรมวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ วันภาษาไทยวลัยลักษณ์531เล่ม
17โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสัญจร:ตามรอยศรัทธาบูชา 4 พระธาตุแดนใต้ พ.ศ.25571เล่ม
18นิทานธรรมยุคไอที. สุธา ธรรมชาตฺ1เล่ม
19 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 พ.ศ25581เล่ม
20การประกวดบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 3 พ.ศ.25571เล่ม
2110 ปี แห่งการก้าวเดินอย่างมั่นคตง แห่งการยืนยงอย่างทรงคุณค่า พ.ศ.25601เล่ม
22เหลียวหลังแลหน้าประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ.25501เล่ม
23เดินย้อนรอยนักกลอนเมืองนคร พ.ศ.25551เล่ม
24สูจิบัตรการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา1เล่ม
25 วิถีชาวนาท่ามกลางกระแสทุนไร้วัฒนธรรม พ.ศ.25511เล่ม
26กวีน้อยเมืองนคร ขจรจาย แลสืบสายสร้างสรรค์วรรณศิลป์ พ.ศ.25461เล่ม
27อยกระทงขอขมาธรรม, สจิคต์ วงษ์เทศ1เล่ม
28ฉบับ คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา ปี 2 ฉบับ 31เล่ม
29ฉบับ มะเส็งซ้องร้องสนามสุข ปัจฉิมสมัย ปี 2 ฉบับ 41เล่ม
30บนเส้นทางชีวิตใหม่ พ.ศ.25461เล่ม
31บทร้อยกรองการอ่าน เขียน คิด ผู้ชนะ พ.ศ.25521เล่ม
32108 สนทนา ภาษาไทย พ.ศ.25521เล่ม
33หลักสูตรศาสนาศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้น(30 วัน) พ.ศ. 25511เล่ม
34ปลูกปาสร้างคน สารสนเทศประจำปี พ.ศ.25581เล่ม
35 สารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ปี1 ฉบับ 11เล่ม
36มหาวิทยาลัยกำกับของรัฐในทัศนะ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน1เล่ม
37Internationnal Conference 2016 Weaving ASEAN Cultural 1เล่ม
38ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน 1เล่ม
39 ชุดหนังสือ1ชุด