ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ลังที่ 1แผ่น CD ลิเกป่า329แผ่น
ลังที่ 2แผ่น CD ร้องเรือเด็ก321แผ่น