ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ลังเอกสารเปล่า6ลัง
2กล่องใส่หนังสือเปล่า3กล่อง