ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1DVD ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน184แผ่น
2DVD มะโย่ง142แผ่น