ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการ
28/1กระดาษสติกเกอร์
28/2กระดาษเกียรติบัตร
28/3กระดาษสกรีนแผ่น CD
28/4กระดาษการ์ดขาว
28/5กระดาษสีน้ำตาล
28/6แผ่นใส
28/7ใบฝาก/ถอนเงินธนาคาร
28/8ใบแจ้งขนย้ายพัสดุ
28/9กระดาษเคลือบ
28/10กระดาษคาร์บอน
28/11ป้ายสติกเกอร์อเนกประสงค์
28/12กระดาษสีฟ้า
28/13กระดาษสีม่วง
28/14กระดาษสีขาว
28/15กระดาษโรเนียวสีเขียว