ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1CD ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน183แผ่น
2CD พุทธศาสดา12แผ่น
3VCD มะโย่ง141แผ่น