ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร 5เล่ม
2VCD สารคดีชุดมโนราห์1แผ่น
3หนังสืออังคารกัลยาณพงศ์1เล่ม
4CD เพลงร็องแง็ง,เพลงร้องเรือเด็ก1แผ่น