ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นที่ 1
1โทรศัพท์16เครื่อง
2เครื่องพริ้นรูป1เครื่อง
3กระดาษพริ้นรูป2แพ็ค
4ขาตั้งกล้อง1ชุด
Facebook Comments Box