ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ภาพ 0001-0106
2ภาพศึกษาดูงาน ประจำปี 2551 (เล่ม 1)
3ภาพศึกษาดูงาน ประจำปี 2551 (เล่ม 2)
4ภาพศึกษาดูงาน ประจำปี 2551 (เล่ม 3)
5กล่องใส่ของ2กล่อง
6อัลบั้มใส่รูป (เปล่า)1อัลบั้ม
7ภาพสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 1
8ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูด พูดดีมีคุณค่า