ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1CD-R (แพ็คละ 50 แผ่น)14แพ็ค
2DVD (แพ็คละ 50 แผ่น)11แพ็ค
3ซองพลาสติกใส (ใส่ CD)1แพ็ค
4ซองใส่ CD (คละสี)9แพ็ค
5กล่องใส่ CD 9อัน
6หมึก Cannon #7502กล่อง
7หมึก Cannon #7519กล่อง
8ถ่านไฟ Panasonic #C8ก้อน
9ถ่ายไฟ Panasonic AA4แพ็ค
10เครื่องบันทึกเสียง Sony1เครื่อง
11ซองใส่ External HD3ใบ
12Teaching Microphone3ชุด
13กล่องใส่ CD 1แพ็ค
14โทรโข่ง1เครื่อง
15กล่องไมโครโฟน1กล่อง
16เครื่องเสียงแบบหูหิ้ว1เครื่อง
17สติ๊กเกอร์ติดหน้า CD1แพ็ค
18DVCAM8กล่อง
19ม้วน Mini DV3กล่อง