ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1แว่น VR4ชุด
ชั้นล่าง
1แว่น VR4ชุด