ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1หลักฐานการเงิน1ชั้น
2คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ1ชั้น
3รายการวิทยุและโทรทัศน์1ชั้น
4โบราณสถานตุมปัง1ชั้น
5ฮาร์ดดิส external (เก็บข้อมูล)3ชั้น
6แฟ้มบันทึกรายการ1แฟ้ม
7หูฟัง1อัน
8สายต่อ HD1ชั้น
9แฟลชไดร์ฟ1ชั้น
10ถ่านไฟ AA1ชั้น
11CD และกล่องใส่ CD1กล่อง
12กล้อง canon1เครื่อง
ชั้นล่าง
1เอกสารรายการคุ้ยภาษาหาสาร1ลัง
2เอกสาร VR Toompung1ลัง
3สมุดบันทึก1ลัง