ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1เอกสารงานธุรการ 1ลัง
2แฟ้มลงนาม 2แฟ้ม
3ใบอนุโมทนาบัตร 18เล่ม
4ตรายางวัดแส็งแร็ง 2ชิ้น
5แฟ้มยืม-คืนพัสดุ1แฟ้ม
ชั้นล่าง
1เอกสารโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 1ลัง
2เอกสารวัดแส็งแร็ง 1ลัง