ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1หนังสือประกอบการวิจัย19เล่ม
2เอกสารการเงิน1ลัง
ชั้นล่าง
1สารอาศรมฯ1ตะกร้า
2อุปกรณ์สำรวจพรรณไม้1ลัง