ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1แหวนนะโม 98วง
2เหรียญวัดแม่เจ้าอยู่หัว200เหรียญ
ชั้นล่าง
1ชุดมโนราห์1ชุด
2รูปหนังตะลุง15ตัว