ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1เครื่องทองน้อย1ชุด
2พานพุ่มเงิน1อัน
3พานพุ่มทอง1อัน
ชั้นล่าง
1พานทองเล็ก (ใช้ในการถวายปัจจัย)10อัน
2ธูปเทียน1ลัง