ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1พานธูปเทียนแพ3อัน
2ที่กรวดน้ำ3อัน
3เชิงเทียนใหญ่5อัน
4เชิงเทียนเล็ก4อัน
5เชิงเทียนหงษ์ 9 เล่ม1ชุด
6แจกันทองเหลือง2อัน
7กระถางสีเขียว1อัน
8เทียนชนวน2อัน
ชั้นล่าง
1ผ้าภูษาโยง1ชุด
2แจกันขาว2อัน
3ธูปเทียนแพ (ขนาดใหญ่) ใช้ในงานราชพิธี1อัน
4เทียนพรรษา1เล่ม
5กระถางธูป2กระถาง
6บาตร1ใบ
7กระถางดินเผา1ใบ