ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1พานธูปเทียนแพ4อัน
2แจกันดอกบัว2อัน
3แจกัน4อัน
4ที่กรวดน้ำ3ชุด
5กระถางธูป3กระถาง
6เชิงเทียน5อัน
7เทียนชนวน2อัน
8ผ้าภูษาโยง1ชุด
9บาตร1ใบ