ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ถาดเล็ก3อัน
2ขันสีทอง1อัน
3พานสีเงิน (เล็ก)3อัน
4ถาดสีทอง (ใหญ่)1อัน
5พานทรงกลม2อัน
6พานพร้อมผ้าคลุม (ใหญ่)1ชิ้น
7พานพร้อมผ้าคลุม (เล็ก)1ชิ้น
8ผ้ารองพานสีขาว (ใหญ่)2ผืน
9ผ้ารองพานสีขาว (เล็ก)3ผืน
10ผ้ารองพานสีทอง (ใหญ่)2ผืน
11ผ้ารองพานลายดอก (เล็ก)3ผืน
12พานทอง (ใหญ่)1ชิ้น
13พานทรงกลม (เล็ก)3ชิ้น
14พานทอง (กลาง)1อัน
15พานทอง (เล็ก)2อัน
16พานพุ่มเงิน (กลาง)1อัน
17พานพุ่มทอง (กลาง)1อัน