ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1พานพุ่มเงิน (เล็ก)1อัน
2พานพุ่มทอง (เล็ก)1อัน
3พานทอง ขนาดเล็ก12อัน
4พานพุ่มเงิน (กลาง)1อัน
5พานพุ่มทอง (กลาง)1อัน
6พานพุ่มเงิน (ใหญ่)2อัน
7พานพุ่มทอง (ใหญ่)2อัน
8ขันทอนเล็ก2อัน