ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1พานพุ่มเงิน (เล็ก)1อัน
2พานพุ่มทอง (เล็ก)1อัน
3พานทอง ขนาดเล็ก+ผ้าคลุม10อัน
4ขันสีทองใบเล็ก2อัน
ชั้นล่าง
1พานพุ่มเงิน (กลาง)1อัน
2พานพุ่มทอง (กลาง)1อัน
3พานพุ่มเงิน (ใหญ่)2อัน
4พานพุ่มทอง (ใหญ่)2อัน