ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ซองจดหมายขาว1ลัง
2ซองจดหมายขาว7มัด
3ซองจดหมาย มวล.4ลัง
4กระดาษเกียรติบัตร (ห่อละ 1,000 ใบ)5ห่อ
5แฟ้มเกียรติบัตรสีม่วง17อัน