ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ฟิล์มเคลือบบัตร1แพ็ค
2กระดาษคาร์บอน1แพ็ค
3กระดาษโรเนียว 180 แกรม ขนาด F46แพ็ค
4กระดาษโรเนียว ขนาด A46แพ็ค
5กระดาษเกียรติบัตร ขอบทอง9แพ็ค
6กระดาษสี (แพ็คใหญ่)14แพ็ค
7กระดาษสี (แพ็คเล็ก)19แพ็ค
8ใบยืมเงินทดรอง2เล่ม
9แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน5เล่ม
10กระดาษหัวประกาศ ตรา มวล.4ห่อ
11กระดาษภายนอก ภาษาอังกฤษ1ห่อ
12กระดาษวาดเขียน2ห่อ