ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1กระดาษสติกเกอร์ ขาวด้าน ขนาด A46แพ็ค
2กระดาษโรเนียว 180 แกรม ขนาด F4 สีชมพู3แพ็ค
3กระดาษโรเนียว 180 แกรม ขนาด F4 สีเหลือง4แพ็ค
4กระดาษโรเนียว 180 แกรม ขนาด F4 สีเขียว1แพ็ค
5กระดาษโรเนียว ขนาด A4 สีชมพู6แพ็ค
6กระดาษโรเนียว ขนาด A4 สีเขียว1แพ็ค
7กระดาษเกียรติบัตร ขอบทอง9แพ็ค
8กระดาษสี (แพ็คใหญ่) คละสี (ฟ้า เขียว เหลือง ม่วง ส้ม)14แพ็ค
ชั้นล่าง
1กระดาษสี (แพ็คเล็ก) คละสี (ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า ม่วง ชมพู ดำ น้ำตาล)35แพ้ค
2กระดาษการ์ดหอม20แพ็ค
3ใบยืมเงินทดรอง2เล่ม
4แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน5เล่ม
5กระดาษหัวประกาศ ตรา มวล.4แพ็ค
6กระดาษภายนอก ภาษาอังกฤษ1แพ็ค