ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1ป้าย QR code โบราณสถานตุมปัง3แผ่น
2แผ่นพับตุมปัง4แพ็ค
ชั้นล่าง
1พิมพ์เขียวแหล่งโบราณสถานในจังหวัดนครศรีฯ1ชุด