ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1ป้าย QR code โบราณสถานตุมปัง5แผ่น
2โทรศัพท์12เครื่อง
3กระดาษพริ้นรูป2แพ็ค
4เครื่องพริ้นรูป2แพ็ค
5ขาตั้งกล้องถ่ายรูป1อัน
6แผ่นพับตุมปัง4แพ็ค
7พิมพ์เขียวแหล่งโบราณสถานในจังหวัดนครศรีฯ1ชุด