ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
ชั้นบน
1หนังสือปรัชญากวีอังคาร11เล่ม
2หนังสือท่าศาลาคดี 100 ปี21เล่ม
ชั้นล่าง
1หนังสือเอกสารเก่าเมืองนครศรีธรรมราช172เล่ม