ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1หนังสือท่าศาลาคดี 100 ปี21เล่ม
2หนังสือปรัชญากวี10เล่ม
3หนังสือเอกสารเก่าเมืองนครศรีธรรมราช172เล่ม