ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 111เล่ม
2หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 211เล่ม
3หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 326เล่ม
4หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 43เล่ม
5หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 534เล่ม
6หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 640เล่ม
7ซีดีร้องเรือเด็ก38แผ่น
8ซีดีลิเกป่า17แผ่น
9วีซีดีมะโย่ง1แผ่น
10วีซีดีโนรากาหลอ15แผ่น