ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ  /ผังตู้เอกสาร

 

 

 

 

ที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 111เล่ม
2หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 211เล่ม
3หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 326เล่ม
4หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 534เล่ม
5หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 639เล่ม
6ซีดีลิเกป่า18แผ่น
7หนังสือคุ้ยภาษาหาสาร เล่ม 43เล่ม
8วีซีดีมะโย่ง1แผ่น
9ซีดีร้องเรือเด็ก41แผ่น
10วีซีดีโนรากาหลอ16แผ่น